News & Events

ขอขอบคุณลูกค้า บริษัทสยามสินธร จำกัด

ขอขอบคุณลูกค้า บริษัทสยามสินธร จำกัด

บ.รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด (SAMCO) เข้าไปดูแลรักษาความสะอาดให้กับอาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป อ่านต่อ

การสัมมนา เรื่อง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ รองรับ Thailand 4.0

การสัมมนา เรื่อง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ รองรับ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม คามิโอ แกรนด์ จ.ระยอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในโซนนิคมอุตสาหกรรมระยองและชลบุรีเป็นอย่างดี อ่านต่อ

ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดชัยภูมิวนาราม จ.ชัยภูมิ

ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดชัยภูมิวนาราม จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดชัยภูมิวนาราม จ.ชัยภูมิ อ่านต่อ